A A A

Cztery osoby jednej płci siadają przy stole

Chodzi tu o stół czteroosobowy, przy którym zwykle siadamy w kawiarni, w restauracji czy na przyjęciach, na których takie stoły są rozstawione. Zakładamy, że jest osoba zapraszająca (mężczyzna, który zaprosił trzech mężczyzn lub kobieta, która zaprosiła trzy kobiety). Może być tak, że jedna osoba jest gościem specjalnym, którego nazywamy gościem honorowym (oznaczamy ją literką „H”). Jeśli tak nie jest to i tak jedna osoba zajmie miejsce przeznaczone dla gościa honorowego.

W pierwszym rzędzie musimy ustalić hierarchię gości i przyznając im honory ustalić kto jest nr 1 ( czy gościem honorowym), kto nr 2 kto nr 3 (por. „Zasady precedencji towarzyskiej – tzw. honory”).

Teraz możemy już te osoby usadzić przy stole. Mamy dwa warianty ich usadzenia:

I Wariant

Osoba nr 1 („H”) zostaje usadzony po prawej stronie osoby zapraszającej („G”), nr 2 naprzeciwko niej, nr 3 po jej lewej stronie (patrz rysunek)

Wariant II

Osoba nr 1 („H”) zostaje posadzona naprzeciwko osoby zapraszającej, osoba nr 2 po jej prawej stronie, osoba nr 2 po jej lewej stronie (patrz rysunek)

Dlaczego są dwa warianty?

Por. materiał pt. „Dwie osoby siadają przy stole