A A A

Dwie pary siadają przy stole

Spełnienie wszystkich zasad etykiety związanych z procedencja jest możliwe w pełni tylko wtedy, gdy liczba osób przy stole jest zgodna z formułą: Y x 4+ 2 (igrek razy cztery plus dwa). Wynika z tego, ze osób przy stole musi być co najmniej 6 (1x4+2). W życiu jednak jest często tak, ze przy stole siadają dwie pary. Nie ma tu w pełni prawidłowej sytuacji, ale jest sytuacja najbliższa doskonałości, w ramach której łamie się najmniej zasad. Sytuacja ta uznawana jest w literaturze (np. w obowiązującym obecnie „Protokole dyplomatycznym" Tomasza Orłowskiego).

 

Tak więc te dwie pary powinny usiąść przy czteroosobowym stole w ten sposób, by panowie siedzieli naprzeciwko siebie i każdy z nich miał po swojej prawej stronie partnerkę drugiego (patrz rysunek). Nie da się tu ustrzec tego, że własną partnerkę (np. żonę) będą mieli po swojej lewej stronie. Żona nie powinna siedzieć obok męża; powinna siedzieć naprzeciwko niego.