A A A

Pan i dwie panie siadają przy stole – pan jest zapraszającym

Chodzi tu o stół czteroosobowy, przy którym zwykle siadamy w kawiarni, w restauracji czy na przyjęciach, na których takie stoły są rozstawione. Zakładamy, że pan i dwie panie zajmują miejsca przy czteroosobowym stole, przy którym nikt nie siedzi. Zakładamy, że pan jest gospodarzem (zapraszającym).

Jeżeli jedna z tych pań jest żoną pana, a druga gościem, to pan sadza żonę po swojej prawej stronie, a gościa naprzeciwko (patrz rysunek)

Jeżeli to są dwie znajome pana, a jedna z nich jest zdecydowanie starsza wiekiem lub stopniem, pan sadza starszą po swojej prawej stronie, a młodszą po lewej. Tak samo należy postąpić , gdy obie kobiety są gośćmi. (patrz rysunek).

Jeżeli jedna z tych pań jest znajomą pana (jego siostrą, podwładną itp.), a druga gościem to pan sadza znajomą po swojej lewej stronie, a gościa naprzeciwko. Tak samo należy postąpić, gdy kobiecie gościowi towarzyszy sekretarka czy asystentka (patrz rysunek).