A A A

Lektury

Niniejszy wykaz lektur będzie stale aktualizowana. Będziemy też je sukcesywnie opisywać oceniając ich wartość poznawczą w skali od 1-10. Warto sięgać tylko po lektury ocenione powyżej 5 punktów. Najlepsze pozycje zostaną wyróżnione tłustą czcionką

Adam B., Savoir-vivre nowoczesnej kobiety. Tłum. W. Moniak, Mak, Wrocław 2006.

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006.

7 punktów – wiele przydatnych informacji związanych z organizacją różnego typu zbiorowych imprez.

 

Au von F., Zachowanie przy stole. Z języka niemieckiego przełożyła E. Pieńkowska-Rohozińska, Klub  Dla Ciebie, Warszawa 2009.

 

9 punktów - świetna praca

Baliccy J i J., Jak to w dyplomacji ładnie, Iskry, Warszawa 1980.

6 punktów – gawędy, które warto poznać.

Banach E i A., Słownik mody, Warszawa 1962.

6 punktów – stary, ale niezły słownik będący źródłem raczej informacji o charakterze historycznym; przydatny, gdy chcemy zorientować się czym jest czy była jaka część stroju.

Bareiss H., O zachowaniu się przy stole. 77 kłopotliwych dań. Z niem. przeł. A. Bender, Diogenes, Warszawa 1999.

9 punktów – świetny i prawie bezbłędny przewodnik.

Bojańczyk J., Brzozowski M. A., Dobre maniery. Krótki kurs dla użytkowników, Twój Styl. Dodatek Styczeń 2005.

Bonneau E., O zachowaniu się w pracy. Z niem. przeł. B. Janowska-Michnowska, Diogenes, Warszawa 2000.

6 punktów - niezły

Boziewicz W., Polski kodeks honorowy, Kraków 1919.

Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej. Wybór opracował W. Zawadzki, przełożyła i wstępem opatrzyła J. Guze, PIW, Warszawa 1977.

9 punktów – to klasyka

Brzozowski M. A., Sztuka bycia i obycia, MUZA S.A., Warszawa 2006.

7 punktów –wart posiadania

Brzozowski M. A., Wysocki R., ABC dobrych manier, MUZA S.A., Warszawa 2003.

8 punktów – wart posiadania.

Castro de G. A., Poradnik dobrych manier. Z hiszp. przeł. S. Ratajczak, Świat Książki, Warszawa 2003.

6 punktów – wiele lokalnych, tylko hiszpańskich rozstrzygnięć, ale również dużo bardzo dobrych informacji i rad.

Cesari de F., Klasyczny savoir-vivre, z wł. przeł. J. Perlin, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004.

7 punktów – wiele cennych informacji, trochę niekiedy mylący.

Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002.

1 punkt

Cording I., O zachowaniu się przy stole. Przekład A. Orzechowska-Rajecka, Marba Crown Ltd., Warszawa 1991.

8 punktów – bardzo dobry poradnik, warto go mieć.

Cunnigham L. A., Dobre maniery w świecie zachodnim, MIC Publishers Ltd., London 1991.


Dahmer S. J., Kahl K. W., Podręcznik dla kelnerów. Tłumaczenie Anna Mandes, Agnieszka Mandes, Wydawnictwo Wiedza i Życie S. A., Warszawa 1999.

 

8 punktów - podstawowe informacje dotyczące obsługi stołu i typów serwisów.


Dańkowska M., Nastolatki i bon ton, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.

Demicki Z., Jak przyjąć gości, Wydawnictwo Adam Marszałek, wydanie II poprawione, Toruń 2002.

8 punktów – świetny poradnik, o wielu sprawach nie mówi, ale to co mówi jest w zasadzie bezbłędne.

Denuelle S., Savoir vivre czyli jak się zachować w każdej sytuacji. Przekład K. Świerzyńska-Maćkowiak, Da Capo, Warszawa 1998.

6 punktów - niezły

Dessanti P., Podręcznik dobrego wychowania. Przekład z języka włoskiego A. Gryczyńska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006.

4 punkty.

Dmochowski F. K., O cnotach towarzyskich i występkach im przeciwnych, Warszawa 1813.

Eisler-Mertz Ch., Mowa rąk, tłum. M. Dykier, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1998.

6 punktów - niezły.

Farr K., Twój osobisty stylista. W co się ubrać, przekł. C. Murawski, Muza S. A., Warszawa 2005.

7 punktów – nie jest to praca z zakresu savoir viv4re, nie zawsze zatem proponuje cos zgodne z zasadami, ale dużo ważnych informacji.

Fonkiewicz J., Pietkiewicz E., Dyplomacja z bliska, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.

Frenkiel Z., Bądź gentleman'em, J. Rolls Book, London 1947.

Garczyński S., Gafy: komizm mimowolny, Alfa, Warszawa 1986. Garczyński S., Razem, ale jak? Horyzonty, Warszawa 1973.

Garczyński S., Błyskotki o współżyciu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

Garczyński T., Sztuka życia, Wydawnictwo – Kultura Życia Codziennego „WATRA”, Warszawa 1969.

Goldnikowa A. Obycie umila życie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966.

Gumowska I., ABC dobrego wychowania, Warszawa 1959.

4 punkty – to już tylko historia

Gumowska I., Dookoła stołu, Watra, Warszawa 1976.

4 punkty – to już tylko historia

Hartley F., Poczuj bluesa w kaktusach dobrych manier. Ściąga dla nastolatków, przekład E. Czerwińska, Oficyna wydawnicza Vocatio, Warszawa 2001.

3 punkty

Hartley H., Dobre maniery. Poradnik rodzinny, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1994.

3 punkty

Hartley M, Mowa ciała w pracy, przekład z jęz. ang. P. Żak, Jedność, Kielce 2004.

6 punktów - niezły.

Hojnacka K. (1880-1943), Kodeks towarzyski, Futura Press, Łódź 1990.

6 punktów – stare ale jare, warto posiadać.

Hurton A. Współczesny savoir vivre: poradnik, z niem. przeł. B. Tarnas, Klub dla Ciebie, Warszawa 2000.

6 punktów - niezły

Ikanowicz C., Protokół w życiu codziennym biznesmena, (savoir vivre), Agencja Promocji Turystyki MART, Warszawa 1998.

6 punktów - niezły

Ikanowicz C., Etykieta samorządowca, Agencja TNOIK, Warszawa 2002.

6 punktów - niezły

Ikanowicz C., Protokół dyplomatyczny w życiu menedżera, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2004.

6 punktów - niezły

Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.

Bez zarzutu. Informacje na temat etykiety są tylko na 36 stronach.

Iwaszkiewicz M., Gawędy o przyjęciach, Watra, Warszawa 1979.

6 punktów – świetne choć trochę trąci myszka

Iwens S., Savoir-vivre nowoczesnej kobiety. Z ang. przeł. M. Walendowska, Klub dla Ciebie, Warszawa 2006.

Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002.

9 punktów – świetny podręcznik, choć wielu rzecz nie możemy się z niego dowiedzieć, warto go posiadać.

Jay R., Business lunch. Zdobywanie klientów wczesnym popołudniem. Przekład: D. Piotrowska, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.

8 punktów – bardzo dobry podręcznik, choć niektóre dane podane błędnie, bo po amerykańsku

Jeleńska L., Sztuka wychowania, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1930.

Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę. Przekład B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005.

7 punktów – wiele cennych informacji, ale nie zawsze zgodnych z savoir vivre – warto go posiadać

Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Mężczyzna sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę. Przekład B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005.

7 punktów – wiele cennych informacji, ale nie zawsze zgodnych z savoir vivre – warto go posiadać

Kamieńscy W. i M., Poradnik dobrych manier, VIDEOGRAF II, Katowice 1999.

5 punktów

Kamińska-Radomska I., Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003.

7 punktów – warto go mieć

Kamyczek J., Grzeczność na co dzień, Iskry, Warszawa 1956.

To już tylko historia

Kamyczek J., Grzeczność na co dzień (nowa wersja książki z 1956 r.), Iskry, Warszawa 1969.

To już tylko historia

Kamyczek J., Savoir-vivre dla nastolatków, Warszawa 1974.

To już tylko historia

König R., Potęga i urok mody. Z niem. przeł. J. Szymańska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.

Wiele cennych uwag.

Krajski S., Tandeciarze, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2004.

Krajski S., Savoir vivre. Podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006.

Trudno chwalić i oceniać swoją książkę. Mogę ją jednak z czystym sumieniem polecić ze względu na jej pewne obiektywne cechy: powstała w oparciu prawie o wszystkie pozostałe pozycje zamieszczone na tej liście wydobywając z nich to, co najlepsze. Jest podręcznikiem "wstępnym" zawierającym to wszystko, co potrzebne jest w pierwszym rzędzie. Ma jasny i czytelny układ pozwalający szybko odszukać to, co Państwu będzie potrzebne.

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007.

To jedyna tak wszechstronna praca na polskim rynku księgarskim dotycząca savoir vivre w Kościele. ten fakt wystarczy za rekomendację.

Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre Agencja SGK, Warszawa 2007.

To jedyna praca po polsku dotycząca tego zakresu, ukazująca istotę i filozofię savoir vivre, odpowiadająca na wszystkie pytania, które jawią się w tym porządku, pokazująca dokąd zmierzać i jak pracować nad sobą by stać sie człowiekiem świata savoir vivre.

Krajski S., Savoir vivre – 250 problemów, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2008.

W pracy tej znajdujemy odpowiedź na 250 najczęściej powtarzających się pytań, które kierowali do mnie ci, którym savoir vivre leży na sercu. Odpowiadając na te pytania przybliżam moim czytelnikom około 1000 wskazań etykiety.

Księga dobrych manier (Der neue Knigge, Compact Verlag, München 2004; nie podano nazwiska tłumacza), eMKa (bez miejsca wydania) 2005.

6 punktów - niezły

Kwiatkowski F. ks., Filozofia obyczaju, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy – Księża Jezuici, Kraków 1947.

Kuchowicz Z., Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII, Warszawa 1957.

Lady Perfect, Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier, Wydawnictwo „Koroprint”-„Elew”, Warszawa 2000.

6 punktów – niezły

 

Lange Christine, Jazda konna. Etykieta. Podręcznik dobrego zachowania dla jeźdźca i konia, MUZA SA, Warszawa 2006.


Laskowska M., Przyjmujemy gości, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze (bez miejsca wydania) 1960.

Lechevalier C., Dobrze ubrany mężczyzna, tłum. M. Kozłowska, Wiedza i Życie, Warszawa 2004.

 

7 punktów – wiele cennych informacji choć nie zawsze zgodnych z savoir vivre

 

 

Lefever M. M., Byłem restauratorem czyli jak odnieść sukces, Wydawnictwo Wiedza i Życie,  Warszawa 2000.

 

Maison de la J. jr., Odrobina dobrych manier (nawet w Kościele) nie zaszkodzi, przekład z jęz. wł. M. Masny, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001.

6 punktów - niezły

Marianowicz J., Grzeczność ułatwia życie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962.

Markiewicz M., Poradnik dobrych obyczajów, Iskry, Warszawa 1982.

6 punktów - niezły

 

Marcjanik M., Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre, Wydawnictwo naukowe PWN,  Warszawa 2009.

McKechnie W., Uprzejmość umila życie. Tłum. F. W. Gąsiorowski, Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, Poznań 1946.

 

Mendizabal I., Berthelot C., Dobre maniery, Z hiszpańskiego przełożyła T. Tomczyńska, Świat Książki, Warszawa 2008.

 

Miller S., E-mailowy savoir-vivre. Przełożyła J. Kasprzyk-Śliwińska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań  2003.


Mysłakowski Z., O kulturze współżycia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1967.

 

Nagiller B., Styl i dobre maniery. Jak zachować klasę w każdej sytuacji. Tłumaczenie A. Jezierska-Wiśniewska, E. Hahn, J. Żuławski, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

 

Bardzo dobry i szczegółowy austriacki podręcznik, ale trzeba uważać, bo zawiera kilka ewidentnych błędów - 8 punktów.Orczykowska E., Goście w domu, Wydawnictwo Watra, Warszawa 1972.

Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Trzeba go posiadać.

Ostałowska I., Ada to nie wypada. Nie tylko savoir-vivre. Nie tylko dla dziewcząt, Wydawnictwo Twój STYL, Warszawa 1992.

Pease A., Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, przekład z jęz. ang. P. Żak, Jedność, Kielce 2005.

 

Pease A. i  B., To przecież proste! Towarzyskie umiejętności, które ułatwiają życie. Przekład B. Jóźwiak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.


Pelczar J. S. ks. bp, Zwyczaje towarzyskie, Włocławek 1933.

Pernal E., Savoir-vivre w podróży. Poradnik dla turystów i biznesmenów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

Petrowić J., Bon ton, tłum. z jęz. ang. M. Tandyrak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2005.

1 punkt – nic to nie jest warte.

Pietboeuf H. L., O stroju na każdą okazję. Z niemieckiego przełożyła M. Piechowicz, Bertelsmann Media, Warszawa 1999.Pietkiewicz E., Dobre obyczaje, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987 (wyd. II Warszawa 1996).

Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, czyli sztuka dobrych manier w prowadzeniu interesów, Lettrex, Warszawa 1990.

8 punktów- bardzo dobre.

Pietkiewicz, E., Savoir-vivre dzisiaj, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.

Wcześniejsza wersja „Savoir-vivre dla każdego”

Pietkiewicz E., Przyjęcia w biznesie i nie tylko, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.

9 punktów – jedyną wadą Pietkiewicza jest to, że zbyt wiele spraw to dla niego sprawy oczywiste.

Pietkiewicz E., Savoir-vivre dla każdego, Świat Książki, Warszawa 1997.

9 punktów – jedyną wadą Pietkiewicza jest to, że zbyt wiele spraw to dla niego sprawy oczywiste.

Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny. Wyd. 4 popr. i uzup., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 1998.

9 punktów – jedyną wadą Pietkiewicza jest to, że zbyt wiele spraw to dla niego sprawy oczywiste.

Piras C., Roetzel B., Lady, kobieta elegancka, przekład M. Piasecka, B. Piasecki, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2003.

Post P., Party, kolacja, grill. Dobre obyczaje na codziern i od świeta, Przeł. E. Czerwińska, Cartalia Press, Poznań-Warszawa (bez daty wydania)

 

Pozycja dobra tylko dla tych, którzy udają się do USA, bo opisuje specyfikę tego kręgu kulturowego. Dla nas mało uzyteczna, bo pełna rad, do których zastosowanie się w Europie może nas narazić na śmieszność.

 


Protard O., Szigeti P-A., Savoir-vivre na usługach firmy, Sorbog, Warszawa 1993.

Robak T., Savoir-vivre bez tajemnic, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.

 

Roetzel B., Gentleman. Moda ponadczasowa. Na język polski przełożyli J. Pokora ioraz M. Rulski-Bożek, Konemann, Warszawa 2006.

 

8 punktów - warto tę publikację posiadać.

Rojek T., Damy, rycerze i dżinsy, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977.

Rojek T., Życie towarzyskie i domowe. Nowy savoir-vivre, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

8 punktów - dobry.

Rojek T., Jak to się je. Savoir-vivre przy stole, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

6 punktów - niezły

Rothschild N., Savoir-vivre XXI wieku. Sztuka pięknego życia. Przeł. E. Derelkowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.

6 punktów – niezłe, dużo cennych informacji, ale zbyt wiele widzi mi się Pani Baronowej

Sabath A. M., Savoir-vivre w biznesie. Przekład M. Strzelec, L. Z. Żołędziowski, Amber, Warszawa 2002.

 

Salgaocar R., Z klasą dookoła świata, tłum. Ewa Schmidt, Wydawnictwo Klucze, Warszawa 2007.

 

Sawicka K., Savoir vivre. Podręcznik dobrych manier, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała (bez daty wydania).6 punktów - niezłySawicka K., Savoir-vivre. Przy stole. W pracy, Wydawnictwo Zebra, Bielsko-Biała 2007.6 punktów - niezły ołędziowski, Amber, Warszawa 2002.Schnitzer H. G., Poradnik współczesnego savoir-vivru, przeł. S. Kruś, Oficyna Wydawnicza Delta W-Z, Warszawa 1996.

6 punktów - niezły.

Schwinghammer H., Wielka księga savoir-vivre`u. Z ang. przeł. B. Tarnas, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003.

6 punktów - niezły

Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety. Tłumaczenie J. Jannasz, Muza S. A., Warszawa 2003.

7 punktów – wiele cennych informacji choć nie zawsze zgodnych z etykietą

Strzeszewska A., Nojszewska N., Savoir-vivre. Poradnik dobrego wychowania, Wydawnictwo Edukacyjne Literat, Toruń 2004.

5 punktów – poprawne, ale zbyty ogólnikowe


Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.


Strzeszewska A., Nojszewska N., ABC dobrego wychowania, Wydawnictwo Edukacyjne Literat, Toruń 2005.

Szilagyi Sz., Doskonała sekretarka. Bon ton i kulinaria na świecie, Oficyna Pogranicze – „MicroWay”, Warszawa 2003.

6 punktów - niezłe.

 

Szyller E., Historia ubiorów,Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1960.

Tautz-Wiessner G., Savoir-vivre w życiu zawodowym. Dobre obyczaje kluczem do sukcesu, tłum. A. Biernacka-Święc, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1998.

Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów. Przeł. W. Moniak, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1994.

Toth T., Młodzieniec dobrze wychowany. Z oryg. węgier. tłum. J. Harajda, Kraków 1947.

Turbasa J., ABC męskiej elegancji, Wydawnictwo AA s. c., Kraków 2001.

8 punktów – bardzo wartościowa pozycja – warto ją posiadać.

Tyll J., Sztuka powodzenia, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

West K., Jak wychować dżentelmena, przewodnik ogłady na nieokrzesane dziecinne lata waszego syna, tłumaczyła K. Orszulewska, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 2004.

 

Wielopolska Maria z Colonna Walewskich, Obyczaje towarzyskie, Wydawnictwo „Offer”, Olsztyn (bez daty wydania).

 

Witt U., Savoir vivre przy stole czyli jak nie najeść się wstydu. Tłumaczenie P. Berndt, Wydawnictwo RM Warszawa 2009.Wolff I., Szkoła współczesnego savoir-vivre`u. Z jęz. niem. przeł. T. Kruś, Delta W-Z, Warszawa (bez daty wydania).

6 punktów - niezły

Zgółkowie H. i T., Językowy savoir-vivre. Praktyczny podręcznik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Książka i Wiedza, Poznań 2001.

Ziółkowska M., Jak się zachować, Warszawa 1975.

5 punktów.

Ziółkowska M.,, Bądź uprzejmy na co dzień i od święta, Glob, Szczecin 1987.

Żuchowski H. R., Słownik savoir-vivre dla pana, Polihymnia, Lublin 1995.

7 punktów – warto mieć w domu jako podręczną encyklopedię.

Żuchowski H. R., Słownik savoir-vivre dla pani, Polihymnia, Lublin 1995.

7 punktów – warto mieć w domu jako podręczną encyklopedię.

Żuchowski H. R., Całą dobę w dobrym tonie. Mini poradnik szefa, Polihymnia, Lublin 1997.

Żuchowski H. R., O bon tonie w felietonie, Polihymnia, Lublin 1999.

Żuchowski H. R., Savoir vivre, wczoraj, dziś i jutro, Polihymnia, Lublin 2000.

Żuchowski H. R., Czarna księga gaf towarzyskich, Polihymnia, Lublin 2001.

Żuchowski H. R., Encyklopedia dobrych manier, Polihymnia, Lublin 2003.

7 punktów – warto mieć w domu jako podręczną encyklopedię.