A A A

Linki

Naszym celem jest umieszczenie tutaj linków do wszystkich polskojęzycznych stron, które podejmują tematykę savoir vivre czy dotykają tematów pokrewnych. Oczywiście nie gwarantujemy tego, że wszystkie informacje podane na tych stronach są prawidłowe. Jeżeli będziemy pewni, że dana strona jest bez zarzutu umieścimy przy jej adresie napis „bez zarzutu”. Będziemy sukcesywnie przeglądać te strony. Jeśli znajdziemy na jakiejś stronie błędy umieścimy przy jej adresie napis „uwaga błędy” i skomentujemy je w oddzielnej rubryce o nazwie „Błędy na stronach o sv”.

Najlepsze materiały z tych stron będzie można też znaleźć na naszej stronie. Przy tytule materiału pojawi się wtedy słowo "link". Słowo to pojawi sie też przy tytułach innych materiałów i oznaczać będzie, że odwołujemy się do materiału z zakresu savoir vivre, który znajduje się na stronie poświęconej innej problematyce.