A A A

O stronie

Strona ta została wprowadzona do Internetu w tej postaci w dniu 27 października 2008 r. (poprzednio znajdowały się na niej tylko materiały, które obecnie zamieszczone są w dziale "Oferta").


To ma być z założenia największa polskojęzyczna strona związana z savoir vivre, etykietą, etykietą biznesu. Będą na niej nie tylko nasze materiały i przedruki materiałów powstałych przed 1939 r., ale również odpowiednio uporządkowane odniesienia do wszystkich cennych, a przynajmniej sensownych materiałów na ten temat, które znajdują się w Internecie.

Nasza strona przeznaczona jest dla osób, które uświadomiły sobie, że savoir vivre jest czymś ważnym.

Przeznaczona jest dla tych, którzy zdali sobie sprawę z tego, że należy znać jego zasady i stosować je tak w życiu publicznym i zawodowym, jak i w kontaktach towarzyskich.

Przeznaczona jest dla tych, którzy uznali, że savoir vivre to Sztuka Życia, która nadaje naszemu codziennemu życiu Smak, Głębię i Wielkość.

Przeznaczona jest dla tych, którzy mają już dość prostactwa i bylejakości, którzy chcieliby pogłębiać i poszerzać w swoim życiu te strefy, w których króluje savoir vivre.

Savoir vivre nie jest w sposób dostateczny obecny w życiu zdecydowanej większości z nas.

Został zepchnięty na margines i wszystkim nam umyka w jakiejś mniejszej lub większej mierze ze względu na klimat i wartości otaczającego nas świata.

Poprzez naszą stronę będą Państwo mogli nie tylko podnosić swoje kwalifikacje w tej mierze ale również wprost nasycać swoje życie tym, co niesie Savoir Vivre.

Będą Państwo mogli bowiem poprzez nią nawiązywać kontakty i spotykać, również dosłownie z innymi osobami, którzy tak jak Państwo pragną żyć w kręgu zasad i etykiety, pragną swojej codzienności, każdemu jej momentowi nadawać rangę Nadprzedciętności, czegoś wytwornego, eleganckiego, szlachetnego, pięknego, wielkiego, głębokiego itd.