A A A

Oferta dla hoteli i restauracji

Bardzo często prowadzę w hotelach dla różnych firm szkolenia z zakresu zachowania się przy stole. Przygotowuję w związku z tym, wraz z obsługą restauracji hotelowej, stół, menu, opracowuję serwis, daję różne instrukcje pracownikom restauracji. Zawsze posiadają oni, niezależnie czy jest to hotel czterogwiazdkowy czy pięciogwiazdkowy, braki w wyszkoleniu i praktyce. Są, z reguły, braki w zastawie, sztućcach, ozdobach stołu.

Jeśli Państwo zamierzają podnieść jakość swoich usług proponuje szkolenie dla recepcji (2 lub 4 godziny) i obsługi restauracji (13 lub 26 godzin)

Możliwość zapłaty za szkolenia w barterze – noclegami (np. przyjeżdżam z rodziną.

Stawka 200 zł za godzinę netto + zwrot kosztów przejazdu (z Warszawy)

Oto propozycja:

Przeszkolenie personelu restauracji:

1.odpowiednie ustawienie stołów;

2.odpowiednie ustawienie krzeseł przy stołach i właściwa ich liczba (stoły sześcioosobowe i dziesięcioosobowe);

3.strefy w restauracji;

4.przygotowanie stołu;

5.Menu śniadania;

6.Właściwa obsługa śniadania;

7.śniadanie do pokoju;

8.śniadanie do pokoju z elementami serwisu francuskiego;

9.room service;

10.właściwa obsługa kelnerska przy standardowym, stosowanym w Państwa restauracji, serwisie amerykańskim – dania i napoje;

11.niezbędne sztućce i zastawa oraz inne elementy ( tym nakrycie pod obrus, serwetki, przekładki, dzbanki, karafki, kieliszki, sztućce do owoców i deserów, noże do masła, sztućce do ryby, odpowiednie wazoniki i lichtarze, metalowe nakrycia podstawowe);

12.podstawowa wiedza dotycząca win;

13.niezbędna wiedza dotyczącą win znajdujących się w ofercie restauracji;

14.proponowanie odpowiednich win do zamówionych przez klientów potraw;

15.niezbędna wiedza dotycząca wysokoprocentowych trunków znajdujących się w ofercie restauracji;

16.obsługa związana z winami, szampanem i innymi trunkami;

17.reakcje kelnerów na sytuacje nietypowe;

18.przygotowanie menu pod kątem klasycznych kilkuosobowych (zalecanych w etykiecie i protokole dyplomatycznym) śniadań, obiadów i kolacji;

19.serwis francuski;

20.przygotowanie menu i wszystkich pozostałych elementów pod kątem klasycznych przyjęć bufetowych – obsługa kelnerska;

21.przygotowanie menu i wszystkich pozostałych elementów pod kątem klasycznych przyjęć bufetowych – obsługa kelnerska;

22.przygotowanie menu i wszystkich pozostałych elementów pod kątem klasycznych przyjęć zasiadanych;

23.serwis rosyjski – obie wersje;

24.serwis angielski – obie wersje;

25.serwis z flanki;

26.serwis staropolski;

27.serwis familijny (zwany niekiedy niemieckim)

28.serwisy mieszane;

29.obsługa przyjęć typu: herbata; kawa i herbata; brunch, lunch formalny i półformalny; koktajl, lampka wina, przyjęcie piżamowe;

30.obsługa i menu przyjęć ogrodowych, pikników, polowań i grzybobrań;

31.Wesela – obsługa od A do Z (również czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przyjęcia – wszystkie elementy).

Przeszkolenie recepcji:

1.Znajomość form i obyczajów towarzyskich potrzebna w recepcji;

2.zabezpieczenie czystości i estetyki części hotelowej;

3.nformacje, które powinien posiadać pracownik recepcji;

4.kontakt telefoniczny z klientem;

5.informacje, które pracownik powinien przekazać podczas kontaktu telefonicznego;

6.kontakt z klientem za pośrednictwem e-mail (zawsze wskazany ze względu na to, że może my tu zyskać ustalenia na piśmie) – strona formalna-etykietalna i merytoryczna;

7.kontakt bezpośredni z klientem;

8.informacje, które pracownik powinien przekazać podczas kontaktu bezpośredniego;

9.Sposób załatwiania wszelkich reklamacji i interwencji gości;

10.Zakres i sposób informacji turystycznej;

11.Zakres i realizacji innych życzeń gości;

12.organizacja i kontrola realizacji dodatkowych usług dla gości;

13,strefy ciszy, zadbanie o ciszę po 22.00.

Szkolenia inne - dodatkowe

Przeszkolenie pracowników nawiązujących kontakty telefoniczne, e-mailowe i bezpośredniego z przedstawicielami firm i instytucji prowadzącymi rozmowy dotyczące rezerwacji dla grup

1.kontakt telefoniczny i e-mail;

2.kontakt bezpośredni;

3.zachowania związane z wizytówkami;

4.ubiór.

Przeszkolenie pracowników przygotowujące ich do prowadzenia krótkich szkoleń (np. 30 minut) dla grupowych gości hotelu:

1.degustacja wina i podstawowy kurs dotyczący podstawowej wiedzy związanej z winami (ewentualne otwarcie hotelowej piwniczki wybranych typów win na sprzedaż);

2.„Perfumy” – szkolenie dotyczące właściwego używania perfum (ewentualne otwarcie hotelowego sklepiku z wybranymi perfumami);

3.„Precedencja w samochodzie”;

4.„Używanie wizytówek”;

5.„Podstawowe błędy w ubiorze mężczyzny”;

6.„Podstawowe błędy w ubiorze kobiety”

7.„Podstawowe błędy przy stole”;

8.„Podstawowe błędy w mowie ciała i zmianie miejsca”.

Szkolenia prowadzone przez dra Stanisława Krajskiego dla klientów hotelu

Hotel zamawia moją usługę, rozlicza sie ze mną, a następnie oferuje te usługę po swoich cenach grupom goszczącym w hotelu.

Koszt szkoleń: 200 zł za godzinę + plus koszty przejazdu + ewentualnie, do uzgodnienia, opłata za czas stracony (dojazdy, oczekiwanie).

Możliwość zapłaty w barterze: noclegi, usługi gastronomiczne.