A A A

Podstawowe zasady korespondencji

Jeżeli zmieścimy się na jednaj stronie to powinien to być list odręczny napisany najlepiej wiecznym piórem na dobrym listowym papierze.

U góry w prawym rogu powinna być nazwa miasta, w którym mieszkamy i data.

Poniżej na środku powinny być słowa: „Szanowny Panie,”, „Droga Elżbieto!”, „Kochany Tato!” itp.

 

 

Po tych zwrotach stawiamy przecinek, gdy osoba, do której piszemy jest nam mało znana. Gdy piszemy do osób nam bliskich stawiamy w tym miejscu wykrzyknik.

 

Gdy w środku listu piszemy „ty”, „twój”, „wasz”, „pana” to słowa te powinny być z dużej litery.

Po zakończeniu listu piszemy: „Z wyrazami szacunku”. „Z pozdrowieniami” i podpisujemy się pełnym imieniem i nazwiskiem.

List powinien być oczywiście napisany poprawną, literacką polszczyzną z zachowaniem właściwej interpunkcji.

Jeżeli list miałby być dłuższy niż jedna strona piszemy go, zachowując te same zasady, na komputerze, ale podpisujemy go piórem. Piórem piszemy też nagłówek.

W lewym górnym rogu umieszczamy swoje imię nazwisko i adres.

List zaczynamy na wysokości jednej czwartej strony.

Czy trzeba koniecznie pisać w prawym górnym rogu?

Datę i miejsce napisania listu możemy umieścić również po lewej stronie na dole listu.

List składamy tak, by jego ta część, która zawiera nagłówek była wewnątrz. Najpierw składamy list wzdłuż linii pionowej, a potem poziomej.

Czy można, jeżeli pisze się bardzo nieczytelnie, pisać listy prywatne na komputerze? Tak, ale musimy zarówno nagłówek listu na górze jak i podpis na dole wykonywać ręcznie, najlepiej piórem. Powinniśmy też napisać, że dlatego list jest na komputerze, bo mamy problemy z napisaniem czytelnego listu ręcznie.

Jeżeli nie jest to list do przyjaciółki czy bliskiego kolegi powinniśmy tytuły umieścić w nagłówku. W przypadku tytułów naukowych zaczynamy je uwzględniać od tytułu doktora. Nie piszemy więc „Szanowny Panie Magistrze,” tylko „Szanowny Panie!”, ale piszemy „Szanowny Panie Doktorze,” czy „Szanowny Panie Profesorze,” Piszemy też „Szanowny Panie Dyrektorze,” czy „Szanowny Panie Dziekanie,”. Jeżeli osoba do której piszemy list jest np. doktorem i dyrektorem nie piszemy w nagłówku „Szanowny Panie Doktorze Dyrektorze!”, lecz, gdy zwracamy się do tej osoby jako do dyrektora, piszemy „Szanowny panie Dyrektorze,”, a w pozostałych przypadkach „Szanowny Panie Doktorze,”.

Według zasad savoir vivre powinniśmy odpowiedzieć na otrzymany list w ciągu tygodnia, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

Koperta i papier listowy powinny być tego samego gatunku, a zatem najlepiej z kompletu papeterii. Nie powinny być zbyt ozdobne, zawierać wiele ornamentów i obrazków. Pamiętajmy, że elegancja to znaczy również skromność. Elegancja to też najwyższa jakość. Papeteria nie powinna więc być zgrzebna. Ideałem jest tu papier czerpany bez ozdób.

List to swoista rozmowa na odległość. Powinien być zatem napisany w taki sposób jakbyśmy do tej osoby mówili.

List to rodzaj dokumentu. Może on dostać w niepowołane ręce. Dlatego stosuje się skróty imion, nazwisk, nie przekazuje się w nim poufnych informacji albo podaje się je w taki sposób, że zorientuje się w tym tylko osoba, do której list jest skierowany.

Jest takie bardzo stare powiedzenie: „Nic tak nie kompromituje kobiety jak atrament”. A poza tym zawsze mówiono ( i potwierdza to współczesna psychologia), że słowo pisane robi na mężczyznach szczególne wrażenie, traktują je bardzo poważnie i biorą sobie je do serce. Kobieta znajdzie np. papeterię, na której będzie czerwone serduszko i napis „I love” i wyśle na takim papierze list do kolegi to może się spodziewać, że będzie pewny, że kocha się w nim do szaleństwa. Kobiety powinny zatem być wstrzemięźliwe w słowach, gdy piszą list do mężczyzny.

Można na końcu listu już pod podpisem zrobić tzw. „Post scriptum” – dodatkową uwagę. Ile może być takich uwag i czy przed każą należy pisać „Post scriptum”? W takich przypadkach piszemy z reguły „P.S.”. Tych dopisków nie powinno być więcej niż dwa. Większa ilość świadczy o tym, że mało uwagi poświeciliśmy listowi pisząc go w przerwie jakiś absorbujących nas zajęć i dlatego wciąż zapominaliśmy o tym, co chcemy napisać. Byłby to zatem pewien wyraz lekceważenia.

Pisząc list ręcznie i dochodząc do końca kartki, możemy gdy chcemy jeszcze napisać dwa zdania napisać jej na jej odwrocie. Musimy tylko na końcu pierwszej strony napisać słowo „verte”.

Jeśli z pewnych względów nie chcemy swojego nazwiska i adresu umieszczać na kopercie możemy tego nie robić. Jednak w takim wypadku należy je umieścić w liście. Jeżeli nie umieścimy ich również w liście będzie to oznaczało, że nie chcemy, aby przysłano nam odpowiedź.

List można przesłać list zamiast pocztą przez znajomą czy znajomego. Nie można jednak wtedy zaklejać koperty i powinniśmy na niej napisać : „P/G”, co oznacza: „Przez Grzeczność”. Osoba, której dajemy ten list, by go zawiozła do adresata powinna na naszych oczach go zakleić.

Jeżeli mamy taką papeterię, że papier listowy jest złożony „firmowo” w dwie kartki, a więc ma cztery strony, to jeżeli chcemy napisać list na dwie strony, to powinniśmy zapisać pierwszą i trzecią stronę.

Stanisław Krajski