A A A

Z innej branży - usługi związane z badaniami własnymi, statutowymi, grantami

Agencja SGK 02 -764 Warszawa, ul. Egejska 5/24 Tel. 0 22 651-88-17; 601-519-847 stanislaw@krajski.com.pl

Oferuje wszelkie usługi, zgodne z prawem i etyką zawodową pracownika naukowego, związane z pracami naukowymi – doktoratami, habilitacjami, badaniami własnymi, statutowymi, grantami i wszelką inną aktywnością naukową.Wystawiamy faktury VAT. VAT dla tej usługi wynosi 23%.

Najczęściej świadczone przez nas usługi to:

- gromadzenie materiału do pracy naukowej według załączonej bibliografii w postaci: ksero, skanów, zdjęć fotograficzne tekstu w postaci elektronicznej lub papierowej (cena: 30.00 zł za godzinę pracy+koszty; ostateczny koszt zgromadzenia materiałów do doktoratu wynosi z reguły 2000-3000 zł+VAT);
- sporządzenie bibliografii na zadany temat;
- kwerenda;
- redakcja techniczna i językowa tekstów;
- druk książek od A do Z (skład komputerowy, okładka druk) w dowolnym czasie (np. od dostarczenia maszynopisu w formie elektronicznej do wydrukowania gotowej książki – 10 dni; kalkulacja kosztów każdej publikacji oddzielnie; przykładowa cena: 300 egzemplarzy książki liczącej 88 stron – 2500.00 zł; VAT wynosi 0%).

Proponujemy również:

- kursy i konsultacje osobiste i telefoniczne z zakresu etykiety, protokołu , savoir vivre na wybrany temat;
- opracowanie wszelkich procedur związanych z przeprowadzeniem sympozjum, konferencji naukowej (przebieg konferencji w świetle etykiety);
- organizacja od stront technicznej wszelkich sympozjów i konferencji naukowych;
- obsługa wyjazdów naukowych (zdobywanie wszelkich potrzebnych informacji, rezerwacji noclegów itp., itd.).