A A A

Gdy dziecko mówi do dorosłego „ty”

To jest to oczywiście sytuacja niewłaściwa, która nie powinna się powtórzyć. Gdy dziecko powie do obcej dorosłem osoby „ty” rodzice powinni natychmiast i stanowczo oraz jednoznacznie zareagować stwierdzając: „Do pana masz mówić pan. Do każdej nieznanej ci dorosłej osoby powinieneś mówić albo „pan” albo pani”. Jeśli rodzice nie reagują na takie „tykanie” powinien zareagować ktoś inny, w tym również ten, do kogo dziecko mówi „ty”.

Dziecko mówiące do obcych „ty” wystawia najgorsze świadectwo swoim rodzicom.

Dziecko nie powinno oczywiście również mówić „ty” do dobrze sobie znanych dorosłych., lecz używać właściwych form takich jak „dziadek”, „ciocia” itp.