A A A

W windzie

Windę opuszczają jako pierwsi zawsze ci, którzy stoją bliżej drzwi. Dalszą kolejność wyznacza tu tylko odległość od drzwi windy.

Wchodząc do windy przepuszczamy przede wszystkim te osoby, co do których wiemy, że jadą najdalej (najwyżej lub najniżej). Wkraczamy pierwsi do windy w sposób zdecydowany, gdy jedziemy na ostatnie piętro lub na parter.

Można oczywiście przepuścić w drzwiach do windy kobietę lub starszą osobę na znak naszej kurtuazji, tego, ze pamiętamy o tej drugiej osobie, że ją szanujemy. Nie zdziwmy się jednak, gdy usłyszymy oburzone: "Ja jadę tylko jedno piętro".

Przepuszczenie w drzwiach do windy jest zatem wskazane przez etykietę tylko wtedy, gdy nie wszyscy stojący na danym pietrze do tej windy się zmieszczą. Będzie to nie tylko grzeczność, ale i rycerskość.

Stanisław Krajski