A A A

Co to jest zasada pierwszeństwa prawej ręki?

Jest to zasada, która głosi, że najważniejsze miejsce jest po prawej stronie. Może to być miejsce po prawej stronie gospodarza, gospodyni, osoby reprezentującej gospodarza czy gospodynię. Może to być miejsce bezpośrednio obok gospodarza czy gospodyni lub dalsze.

 

Zasada ta obowiązuje w dyplomacji, etykiecie biznesu i etykiecie towarzyskiej w Europie i krajach anglosaskich (USA, Australia, Kanada, itd.) oraz wszędzie tam, gdzie przyjmuje się etykietę europejską.