A A A

Jak przedstawiać ludzi dostojnikowi?

Stosując termin „dostojnik” mamy na myśli, zgodnie z tradycja językową, osobę powszechnie znaną piastującą jakieś ważne funkcje publiczne. Przedstawiając kogoś takiej osobie nigdy nie wymieniamy jej nazwiska. Przedstawiane takie wygląda zatem w ten sposób. Podchodzimy z osobą, którą chcemy przedstawić do np. Jarosława Kaczyńskiego i mówimy: „Pozwoli pan premier, że przedstawię mu pana Jana Kowala: Pan Jan Kowal” (przy okazji przypominam, że tytuły takie jak „poseł”, „senator”, „premier”, „prezydent”, „marszałek” stosuje się dożywotnio).