A A A

Mężowie się znają, żony nie

Jest to bardziej skomplikowana sytuacja od tej, w której żony się znają a mężowie nie.

Mamy dwa małżeństwa: starsze Kowalskich i młodsze Malinowskich. Panowie się znają, panie nie, każdy z panów nie zna żony swojego znajomego.

Prezentacja musi przebiegać w sposób następujący: Pan Kowalski przedstawia swojej żonie pana Malinowskiego mówiąc np. „Pozwól, że przedstawię ci swojego kolegę z pracy, pan Jerzy Malinowski, Ewa Kowalska.

Przedstawieni podają sobie ręce.

Teraz Malinowski przedstawia żonie swojego kolegi swoją żonę mówiąc: "Pozwoli pani, że przedstawię pani swoją żonę: Monika Malinowska, Ewa Kowalska”. Malinowski nie musi już tu koniecznie powtarzać imienia i nazwiska Kowalskiej. Można to pominąć lub ona sama wymieni swoje imię i nazwisko.

Teraz panowie podają sobie ręce.

Prezentacja musiała przebiegać w tej kolejności ponieważ chociaż nr 1 była tu pani Kowalska, numerem 2 pani Malinowska, to nr 3 pan Kowalski, numerem 4 pan Malinowski to nr 3 nie mógł przedstawić nr 1 nr 2, bo nie znał nr 2; zapoznanie się nr 1 i nr 2 było możliwe tylko po zapoznaniu nr 1 z nr 4.