A A A

Miejsca gospodarzy przy stole

Są dwa klasyczne sposoby usadzenia się gospodarzy przy stole: na sposób angielski i na sposób francuski.

Na sposób angielski gospodarze siadają naprzeciwko siebie przy krótszych stronach stołu. Jest to najbardziej uroczysty sposób usadzania. Ma on jednak dwie poważne wady, gdy przy stole siedzi więcej osób, a co za tym jest on długi (ma powyżej 4 metrów długości). Gospodarze nie mogą się porozumiewać , konsultować (nie będą przecież krzyczeć przez całą długość stołu) oraz tworza się dwa ośrodki rozmowy przy stole.

 

Na sposób francuski gospodarze siadają naprzeciwko siebie po środku dłuższego boku stołu. Wtedy zawsze mogą się ze sobą porozumiewać i przy stole jest jeden ośrodek rozmowy.

Jeśli liczba osób mających siedzieć przy stole nie odpowiada formule Yx4+2 można usadzić gości w zgodzie z większością zasad usadzania przy stole tylko wtedy, gdy gospodarze siądą w jakiś sposób nietypowy (np. w taki sposób jak na tym rysunku; GK – gospodyni; GM- gospodarz).

W ten sposób usadzenie gości uda się jednak tylko przy niektórych liczbach np., przy 12 gościach (patrz rysunek; GK - gospodyni; GM - gospodarz).