A A A

Najważniejsze miejsca przy stole

Dla mężczyzn:

1. Z prawej strony gospodyni

2. Z lewej strony gospodyni

3. Z prawej strony kobiety siedzącej po prawej strony gospodarza

4. z lewej strony kobiety siedzącej po lewej stronie gospodarza itd.

Dla kobiet:

1. Z prawej strony gospodarza

2. Z lewej strony gospodarza

3. Z prawej strony mężczyzny siedzącego z prawej strony gospodarza

4. Z lewej strony mężczyzny siedzącego po lewej stronie gospodyni itd.

Itd.