A A A

Powitanie w pracy

Słowa powitania mówi zawsze ten, kto wchodzi, nie ważne czy jest to szef, podwładny czy podwładna. Szef wchodzący do pokoju nie tylko mówi „Dzień dobry”, ale również, jako szef wyciąga pierwszy rękę na powitanie do tych pracowników, których nie będzie zaraz prosił do swojego gabinetu. Pozostałym podaje rękę w gabinecie.

Jeśli w pokoju siedzi kobieta-pracownik i wchodzą do niego różni pracownicy, którzy witają się z nią przez podanie ręki zawsze powinna wstać.

Stanisław Krajski

Źródła:

H. R., Żuchowski, Całą dobę w dobrym tonie. Mini poradnik szefa, Pollihymnia, Lublin 1997, s. 19.

E. Pietkiewicz, Etykieta menadżera, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1998., s. 35.

C. Ikanowicz, Etykieta samorządowca, Agencja TNOIK, Warszawa 2002, s. 134.

G. Tautz-Wiessner, Savoir-vivre w życiu zawodowym. Dobre obyczaje kluczem do sukcesu, tłum., A. Biernacka-Święc, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1998, s. 69-70.