A A A

Przedstawianie nowego pracownika

Przedstawiając nowego pracownika zawsze wymienia się jego imię i nazwisko jako pierwsze.