A A A

Przedstawiamy sobie dwa małżeństwa

Zacytujmy tu baronową Nadine de Rothshild, która w pracy „Savoir-vivre XXI wieku. Sztuka pięknego życia”(Przeł. E. Derelkowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006) pisze: „W przypadku dwóch małżeństw przedstawiamy młodszą parę starszej bądź mniej znaczącą parze znakomitszej, poczynajac od kobiet. Mówimy więc do starszej: „Chciałabym przedstawić panią Bielską – pani Szulc”. Podobnie przedstawiamy mężczyzn: „Pozwoli Pan, ze przedstawię: „Pan Bielski – pan Szulc” (s. 255).

 

Podobnie ten problem ujmuje Tadeusz Rojek w pracy pt. Życie towarzyskie i domowe. Nowy savoir-vivre” (Książka i Wiedza, Warszawa 2003). Tyle, że on pisze o tym w jaki sposób mają się sobie przedstawić dwa małżeństwa – patrz materiał pt.: „:Przedstawiają się sobie dwa małżeństwa”