A A A

Przedstawianie osobie ważniejszej dwóch osób o tym samym statusie

Mamy w takiej sytuacja dwie możliwości:

1. jako pierwszą przedstawiamy osobę, która bliżej stoi lub jest pierwsza w „szeregu” (stoi tak, że druga osoba jest po jej lewej stronie);

2. przedstawiamy te osoby w kolejności alfabetycznej, w pierwszym rzędzie przedstawiamy zatem pana Kowalskiego, a potem pana Malinowskiego.

Wygląda to np. tak. „Panie Bielik, pozwoli pan, że przedstawię panu dwóch moich przyjaciół, pan Józef Kowalski, pan Jerzy Bielik (panowie podają sobie ręce), pan Jan Malinowski, pan Jerzy Bielik (panowie podają sobie ręce).