A A A

Przedstawianie sobie dwóch osób o odmiennym statusie

Osobie ważniejszej przedstawiamy osobę mniej ważną, co oznacza, ze najpierw wymieniamy nazwisko osoby mniej ważnej.

W praktyce wyglądać to może w ten sposób: „Państwo pozwolą, że ich sobie przedstawię: „Pan Stefan Kowalski, Pan Jan Malinowski”.

Lub w ten sposób: „Panie Malinowski, pozwoli pan, ze przedstawię panu, pana Kowalskiego. Pan Stefan Kowalski, pan Jan Malinowski”.