A A A

Stała formuła precedencji przy stole

Formuła ta brzmi: Y x 4+ 2 (igrek razy cztery plus dwa).

 

Oznacza to, że jeżeli chcemy usadzić gości według wszystkich zasad procedencji i nie pozostawać w sprzeczności z żadnym dodatkowym wskazaniem musimy zaprosić równą liczbę kobiet i mężczyzn oraz liczna ta musi być efektem tej formuły. Tak więc liczba gości musi wynosić:

6 (1x4+2=6)

10 (2x4+2=10)

14 (3x4+2=14)

18 (4x4+2=18)

22 (5x4+2=22)

Itd.

 

Jeżeli liczba gości nie będzie ustalona według tej formuły nie uda się w żaden sposób w pełni prawidłowo usadzić gości przy jednym stole.

 

Najlepiej zatem doprosić gości, by ich liczba odpowiadała formule.

 

Jeżeli to jest niemożliwe należy umieszczać gości przy kilku stolach ( o tym w oddzielnym materiale) lub złamać mniej ważne zasady procedencji przy stole (o tym w innym oddzielnym materiale).