A A A

Zapraszająca, gość, mężczyzna siadają przy stole

Chodzi tu o stół czteroosobowy, przy którym zwykle siadamy w kawiarni, w restauracji czy na przyjęciach, na których takie stoły są rozstawione. Zakładamy, że zapraszająca – kobieta, gość (kobieta lub mężczyzna) i mężczyzna, który jest znajomym zapraszającej zajmują miejsca przy czteroosobowym stole, przy którym nikt nie siedzi.

Zapraszająca sadza gościa naprzeciwko siebie, a mężczyznę po swojej lewej stronie (patrz rysunek).

Por. materiał pt. „Dwie osoby siadają przy stole”