A A A

Zwracanie uwagi palaczowi

Uwagę palaczowi można zwrócić tylko wtedy, gdy pali on tam, gdzie palić nie wolno. Należy go wtedy jednak tylko poinformować w sposób mniej więcej taki: „czy zwrócił Pan uwagę na to, ze w tym miejscu palenie jest zabronione”. Jeśli nie zareaguje na naszą uwagę należy poinformować osoby kompetentne. Nikt nam nie dał uprawnień do pouczeń. Takie uprawnienia ma policja, straż miejska, konduktor w pociągu czy kelner w restauracji.

Zwracanie uwagi palaczowi w miejscu, gdzie wolno palić, komentowanie faktu, że pali jest naruszeniem dobrych obyczajów.

Nikt nie ma prawa robić żadnych uwag nieznanym ludziom. Pouczanie innych jest to niegrzeczne i pozbawione taktu wtrącanie się w cudze sprawy.