A A A

Czy kobieta powinna zdjąć rękawiczkę przed podaniem ręki mężczyźnie?

Gdzieś od przynajmniej stu lat obowiązuje zasada, że kobieta podając rękę mężczyźnie na przywitanie czy pożegnanie nie powinna z niej zdejmować rękawiczki. Wiele kobiet nadal ją stosuje w każdym wypadku, a w istocie obowiązuje ona tylko wtedy, gdy kobieta ma na rękach ozdobne rękawiczki. Jeśli zatem ma na rękach narciarskie rękawiczki czy nawet skórkowe rękawiczki, których głównym celem jest ochronienie jej rąk przed chłodem na obowiązek te rękawiczki zdjąć.