A A A

Mowa ciała w ujęciu międzywojnia

Przyszedłszy do kogoś nie powinno się rozciągać wygodnie na kanapie lub fotelu, a jeżeli wchodzi do pokoju kobieta, mężczyzna musi powstać i odstąpić jej wygodniejsze miejsce. Również musi wstać mężczyzna rozmawiając z kobietą, która stoi, jak i młoda panna rozmawiając z osobą starszą. Będąc w towarzystwie nie pogwizduje się, ani nie podśpiewujer nie stuka ani nie kiwa nogą ani nie wypukuje na stole lub szybach jakichś marszów, a ruchy powinny być jak najbardziej spokojne i opanowane.

I. Grz., Wizyty i przyjęcia, „Praktyczna Pani” nr 51 z 17 grudnia 1938 r., s. 16-17.