A A A

Zdejmowanie kapelusza w wypadku kobiety

Sytuacji , w których kobieta zdejmuje kapelusz jest bardzo mało. Kobieta nie zdejmuje kapelusza w kawiarni. Nie zdejmuje go w kinie, w teatrze, w operze, na przyjęciu itp. W tych miejscach musi tylko uważać na to, by nie zasłaniała nim całkowicie ekranu czy sceny innym. Jeżeli zasłania powinna go zdjąć. Lepiej więc wybrać takie miejsce, by nie trzeba go było się pozbywać lub nałożyć mały kapelusik. Kobieta jest zobowiązana zdjąć kapelusz tylko do solidnego posiłku, np. obiadu.