A A A

Otwieranie komuś drzwi

Procedura jest tutaj taka sama jak ta, która opisana jest w pliku pt. „Para wchodzi do budynku. Otwierając drzwi musimy pamiętać o tym, by być zawsze twarzą do osoby , której drzwi otwieramy.