A A A

Czy ksiądz całuje kobiety w rękę?

Ksiądz całuje w rękę tylko swoją matkę i matki innych kapłanów.