A A A

Kobieta odchodzi od stołu, mężczyzna wstaje

Jeżeli od stołu znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu odchodzi jedna z siedzących przy nim kobiet mężczyźni powinni w tym momencie wstać.

Jeśli kobieta odchodzi od stołu znajdującego sie na świeżym powietrzu mężczyźni nie wstają.